به شخصه مرددم _هنوز_ که بگذارم که اب مشرق زمین مرا ببرد به خانقاهی سرد و کوهستانی با انجیر های یائسه اش، یا باد مغرب زمین مرا ببرد به نهیلیزم ودکا و چرخ دنده های تلخ "خدا نیست"!

/ 8 نظر / 16 بازدید
هوالحق

هدایت ٬ نور نیست ..ظلمت هم ...هدایت درد است ..زندگی کردن با درد ..درس خواندن با درد ..کار کردن با درد ..حتی ..نیایشی که از سر درد قطع می شود و خلوتی که تنها و تنها با درد قسمت می شود .. میدانی ! می ارزد ...می ارزد به اطمینان نشت ناپذیری که در سر انجام های نسبی عایدت می کند .

هوالحق

سلام آقای حامی . نشانی نصف و نیمه ای داشتم که برای یافتن شما راه به جایی نبرد . منتی است بر من اگر نشانی دقیقتر یا موعدی برای ملاقات بدهید .

پنجره

درود در این تردید بمان که خوش تردیدیست! گاهی هم به ژنجره ما سری بزن تا هوایی عوض کنی، قول می دهیم بهتان بد نگذرد!! بدرود یا حق[گل]

ماجده

می گم بدفکری نیست آ سالی یه بار آپ کردن. پس کو اون حوفها ونوشته ها و...چرا سکوت[ناراحت]

هوالحق

you have an email

علی ضیائی

نه شرقی, نه غربی ... جمهوری اسلامی!!!! باد هر جا بخواهد می وزد, و تو نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود(انجیل)

آزاده

بستگی داره طرفدار حزب باد باشی یا آب؟ بعدش هم چندان تفاوتی نمی کنه خودتو برسر دوراهی زیاد عذاب نده