دست راستم را می بخشم به درختان ِ آزاد و راش و دست چپم را به درختان ملج.

قلبم را به سنگ های بستر رودخانه

و سرم را به باد

تا ببرد و بدهد به زوزه ی شغال هایی که این روزها مغرب هنگام آنقدر زوزه میکشند که سر آدم میرود...

/ 6 نظر / 17 بازدید
حامی

قبل از هر چیز خدا بیامرزاد مرحوم بیژن نجدی رو

آزاده

سکوت می کنیم به احترام ...

سلام محمد چطوری

طوبی

سلام بروزم با احترام دعوتید به خوانش [لبخند]

صداتو می شنوم موقع خوندن چقدر دلم تنگ شده برات